Одељенско веће

ODELJENJSKO VEĆE je stručni organ čiji je osnovni zadatak da organizuje, prati i analizira relizaciju planova i programa obrazovno-vaspitnog rada u određenom odeljenju. Ovaj organ prati razvoj i napredovanje svakog učenika i preduzima potrebne mere za unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada. Posebna uloga odeljenjskog veća je u analiziranju problema učenja  i napredovanja učenika pojedinca i odeljenja u celini, rešavanje vaspitnih problema i koordiniranje vaspitnoh uticaja svih faktora u odeljenju. Na sednicama odeljenjskih veća analiziraju se sadržaji iz sledećih oblasti:-          planiranje i programiranje-          praćenje i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada-          saradnja sa roditeljima-         analiza realizacijeSednice se održavaju u avgustu, septembru, oktobru, decembru,martu i dve u junu.Obavezno je prisustvo učitelja, odnosno nastavnika, stručne službe i direktor.
                                           

PREDLOG PEDAGOŠKIH MERA ZA UNAPREĐIVANJE NASTAVNOG RADA

PREPORUKE ZA POBOLJŠANJE MOTIVACIJE I INTERESOVANJA

 1.  Omogućiti učenicima da češće dožive uspeh i radost u      radu, jer tako stvaraju vlastite izvore potkrepljenja

2.  Stvarati uslove u kojima učenici mogu da obavljaju      samokontrolu i samoprocenu svog rada

3.   Da bi sadržaji motivaciono delovali obratiti pažnju na       organizaciju časa pri obradi novog gradiva, realizovati      Program unapređivanja nastave Primena udžbenika i     drugih izvora znanja 

4.  Na motivaciju učenika utiče realno i objektivno      ocenjivanje. Primenjivati različite postupke i tehnike u      ocenjivanju. Ocena treba da je javna i obrazložena5.   Razvijanje interesovanja za rad i učenje zavisi od      oblika i nivoa samostalnosti učenika u procesu učenja 

PREPORUKE ZA BOLJE USVAJANJE I SAVLADAVANJE TEHNIKA UČENJA

1.   U svim odeljenjima i na svim časovima govoriti učenicima  o specifičnostima učenja    datog predmeta 

2.   Svakodnevno podsećati učenike na faktore uspešnog  učenja

3.   Na ČOS i OZ obraditi teme predviđene iz oblasti učenja

4.   Navikavati i osposobljavati učenike za korišćenje  udženika, knjiga, enciklopedija, bibliografija, edicija,  dečje štampe, TV, interneta i drugih izvora znanja 

5.   Primenjivati na času obrazac "Kako treba učiti"

6.   Istaći cilj učenja i praktičnu primenljivost znanja

7.   U nastavi što više primenjivati aktivne oblike učenja

PREPORUKE ZA RAZVIJANJE  RADNIH NAVIKA

1.   Učenicima i roditeljima isticati potrebu pridržavanja režima dana 

2.   Redovno pregledati domaće zadatke

3.   Čestim proveravanjem i ocenjivanjem podsticati učenike na redovno učenje i izradu domaćih zadataka, primenom različitih oblika i tehnika

4.   Insistirati na tačnosti, urednosti i samostalnostalnom radu

5.   U nastavnom radu koristiti sredstva pozitivne motivacije


 
5453385
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31