Савет родитеља

Savet roditelja ( Zakon o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja "SLUŽBENI GLASNIK RS" 55/ 13 Član 58 Ustanova ima savet roditelja. U savet roditelja škole bira se po jedan predstavnik roditelja učenika svakog odeljenja. U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje pripadnici nacionalne manjine, odnosno etničke grupe u savetu roditelja srazmerno su zastupljeni i predstavnici nacionalne manjine, odnosno etničke grupe. U ustanovi u kojoj stiču obrazovanje deca i učenici sa smetnjama u razvoju, član saveta roditelja je i predstavnik roditelja dece, odnosno učenika sa smetnjama u razvoju. Savet roditelja: 1) predlaže predstavnike roditelja dece, odnosno učenika u organ upravljanja; 2) predlaže svog predstavnika u stručni aktiv za razvojno planiranje i u druge timove ustanove; 3) predlaže mere za osiguranje kvaliteta i unapređivanje obrazovno-vaspitnog rada; 4) učestvuje u postupku predlaganja izbornih predmeta i u postupku izbora udžbenika; 5) razmatra predlog programa obrazovanja i vaspitanja, razvojnog plana, godišnjeg plana rada, izveštaje o njihovom ostvarivanju, vrednovanju i o samovrednovanju; 6) razmatra namenu korišćenja sredstava od donacija i od proširene delatnosti ustanove; 7) predlaže organu upravljanja namenu korišćenja sredstava ostvarenih radom učeničke zadruge i prikupljenih od roditelja; 8) razmatra i prati uslove za rad ustanove, uslove za odrastanje i učenje, bezbednost i zaštitu dece i učenika; 9) učestvuje u postupku propisivanja mera iz člana 42. ovog zakona; ( Odgovornost ustanove za bezbednost dece i učenika Član 42 Ustanova je dužna da propiše mere, način i postupak zaštite i bezbednosti dece i učenika za vreme boravka u ustanovi i svih aktivnosti koje organizuje ustanova, u saradnji sa nadležnim organom jedinice lokalne samouprave. Ustanova je dužna da sprovodi mere iz stava 1. ovog člana. Bliže uslove, oblike, mere, način, postupak i smernice za zaštitu i bezbednost dece i učenika u ustanovi, propisuje ministar ) 10) daje saglasnost na program i organizovanje ekskurzije, odnosno programe nastave u prirodi i razmatra izveštaj o njihovom ostvarivanju; 11) razmatra i druga pitanja utvrđena statutom. Savet roditelja svoje predloge, pitanja i stavove upućuje organu upravljanja, direktoru i stručnim organima ustanove. Način izbora saveta roditelja ustanove uređuje se statutom ustanove, a rad poslovnikom saveta.
5453386
No event in the calendar
пон уто сре чет пет суб нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31